Carmen Residence jedan je od prvih objekata za organizirano stanovanje u Republici Hrvatskoj koji je izričito građen i organiziran prema njemačkim DIN standardima kvalitete. Ideja vodilja i cilj ovog projekta bila je osnažiti samostalnost života ljudi starije životne dobi i spojiti je sa prelijepim ugođajem i okolinom koju ovaj objekt pruža. Cjelokupan kompleks za organizirano stanovanje sa svojom opremljenošću i mogućnostima spada u jedan od najmodernijih objekata ovog tipa u Europi.